ตลาดแลกเปลี่ยน

สวัสดี ตลาดแลกเปลี่ยน
สวัสดี ตลาดแลกเปลี่ยน วิธีใช้งาน กำหนดจำนวน เลือกประเภทคะแนนที่ต้องการแลก และเลือกประเภทคะแนนที่อยากได้ แล้วจึงกดปุ่มแลกเปลี่ยน
หากคะแนนไม่พอจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ และเมื่อแลกเปลี่ยนแล้วหากจะแลกเปลี่ยนอีกครั้ง หรือต้องการดูยอดปัจจุบันต้องโหลดหน้าจอใหม่อีกครั้ง
points
0 Points
Energy
0 Energy
0 Fire
0 Hearts
0 Crowns
You need to login to perform any exchange.