กองทัพนับพันนั้นหาง่าย ขุนพลคนเดียวหายาก

สุภาษิตจีนโบราณกล่าวไว้ว่า

” กองทัพนับพันนั้นหาง่าย ขุนพลคนเดียวหายาก ”

ขุนพลนั้น เป็นผู้ชี้ชะตาของกองทัพ

แม้กองทัพจะมีจำนวนเป็นพันเป็นหมื่น ก็มิอาจเทียบกับ

ขุนพลที่ดี ทรงปัญญาและเปี่ยมความสามารถ เพียงคนเดียวได้

เพราะ กองทัพนั้น หากไร้ขุนพลที่ดี

ก็มิสามารถทำภารกิจใดๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้

ซ้ำอาจพากันไปตาย หรือ สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างอีกด้วย
กองทัพที่ไร้ขุนพลนั้น ไม่นาน ทัพจะแตกสลาย

ส่วนขุนพลที่ดี และมีความสามารถ

แม้ไม่มีกองทัพในมือ ก็ย่อมสามารถ รวบรวมกำลังพล

สร้างกองทัพที่แข็งแกร่งขึ้นมา เป็นพันเป็นหมื่น ได้อย่างง่ายดาย

ดังนั้น หากพบขุนพลที่ใด เราย่อมพบเห็นกองทัพด้วยเสมอ

ขุนพล ก็คือ ผู้นำ

แน่นอนว่า การค้นหาผู้นำที่ดี มาร่วมทีม ย่อมเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยม

ผู้นำย่อมดึงดูดผู้นำ และผู้นำจะเหนี่ยวนำผู้ตามให้เป็นผู้นำด้วยเช่นกัน

ที่สำคัญก็คือ ในวันนี้ตัวเรา เป็นผู้นำที่ดี แล้วหรือยัง

#กุนซืออุ๋ยpexels-photo-853168