บันได 4 ขั้นสู่การเป็นเทพ

บันได 4 ขั้นคืออะไร?

บันได 4 ขั้นนี้ล้วนอยู่ในทุกทักษะ ทุกด้าน หรือทุกสิ่งที่คุณทำอยู่แล้ว ซึ่งมันเป็นทั้งจุดเริ่มต้นจนกระทั่งคุณเชี่ยวชาญและชำนาญในสิ่งนั้นๆ

แล้วบันได 4 ขั้นมีอะไรบ้าง ?

บันไดขั้นแรก คือ “ไม่รู้ว่าไม่รู้อะไร”

เพื่อให้คุณเข้าใจผมขอยกตัวอย่างเรื่องการขับรถยนต์นะครับ

ที่ตอนเริ่มต้นคุณยังขับรถไม่เป็นเลย คุณแค่ดูคนอื่นขับรถแล้วคิดว่าการขับรถมันคงง่าย ๆ แค่หมุนพวงมาลัย เหยียบคันเร่งเท่านั้นเอง  ในบันได้ขั้นแรกนี้ คุณไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรบ้าง แต่ละอันมันใช้เมื่อไหร่? ยังไง? เปลี่ยนเกียร์เมื่อไหร่? เป็นต้น

จนคุณเริ่มที่ศึกษา เริ่มที่ขับรถจริง 

คุณก็จะเข้ามาสู่บันไดขั้นที่สองคือ “รู้ว่าไม่รู้อะไร”

คุณเริ่มที่จะรู้แล้วว่าคุณต้องฝึกอะไร เหยียบคันเร่ง เปลี่ยนเกียร์ยังไง  เวลาออกถนนคุณเริ่มตระหนักแล้วว่าคุณยังขาดอะไร และต้องปรับเปลี่ยนตรงไหน

เมื่อคุณฝึกขับรถ ฝึกสังเกต ไปสักพัก คุณก็จะพบว่าคุณมีทักษะทั้งหมดแล้ว คุณสามารถขับรถเองได้แล้ว

แต่คุณต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการขับ หมายความว่าอย่างไร?

หมายความว่าขณะที่คุณขับรถใหม่ๆ คุณต้องโฟกัสกับการขับเท่านั้น ไม่สามารถทำอย่างอื่นพร้อมกันได้ คุณมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ ในขั้นนี้คือบันไดขั้นที่สาม “รู้แต่ต้องตั้งใจ”

และคุณจะมาถึงบันได้ขั้นที่สี่ ขั้นของความเป็นเทพได้ ซึ่งในที่นี้คือเป็นเทพด้านการขับรถได้ก็ต่อเมื่อคุณขับบ่อยๆ ฝึกบ่อยๆ คุณจะเริ่มผ่อนคลายได้ ทำอย่างอื่นในขณะขับรถได้ เช่นคุณผู้หญิงบางคนแต่งหน้าไปด้วยขณะขับรถยังได้เลย ขั้นนี้เรียนว่า “ชำนาญ”

นี่แหละครับบันได 4 ขั้น สู่ความเป็นเทพ คุณจะขึ้นบันไดแต่ละขั้นได้จะต้องผ่านการฝึกฝน หรือเรียกง่ายๆว่า “เก็บชั่วโมง” มีงานวิจัยพูดว่าถ้าเราฝึกฝนทักษะนึงต่อเนื่อง 30,000 ชั่วโมง เราจะเป็นเทพในด้านนั้น แต่ที่สำคัญที่สุดคือการฝึกนั้นต้องท้าทาย ยากขึ้นเรื่อย ๆ ถึงจะได้ผลนะครับ

อยากเชี่ยวชาญและชำนาญเรื่องไหน ด้านไหน “เก็บชั่วโมง” โดยใช้บันได 4 ขั้นสู่ความเป็นเทพในด้านที่คุณต้องการนะครับ