เกมส์เมโมรี

วิธีการเล่น เปิดการ์ดทีละใบ โดยให้ใบที่สองเหมือนกับใบแรก หากไม่เหมือนกัน จะต้องเปิดใหม่ ใบที่เปิดไปแล้วการ์ดจะอยู่ตำแหน่งเดิม พยายามจดจำตำแหน่งของการ์ดแต่ละใบไว้ และใช้จำนวนครั้งให้น้อยที่สุดครับ