ชิง ไฟ จากกล่องชิงโชค

คุณต้องมีอย่างน้อย 9 energy ถึงจะเปิดกล่องชิงโชคได้