เกมส์แนะนำสวัสดี

สวัสดี เกมส์ Words

วิธีการเล่น ลากคำที่อยู่ด้านขวา มาวางในกล่องที่ตรงกับความหมายที่สุด โดยจะต้องทำให้ถูกทุกข้อจึงจะถือว่าผ่าน