เครื่องคำนวณสินเชื่อบ้าน

ซื้อบ้าน ผ่อนบ้าน สินเชื่อบ้าน สวัสดีรายได้ดี สวัสดี sawadd กู้บ้าน

วางแผนซื้อบ้าน ผ่อนบ้าน ผ่อนคอนโด ผ่อนทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม เครื่องคำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้านเบื้องต้น

กรอกข้อมูลเบื้องต้น ถ้าจะซื้อบ้านราคาเท่านี้ จะต้องผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่?

เครื่องคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบง่าย

สามารถปรับตัวเลขได้ตามที่ต้องการ

฿.00
4%
0%20%
30ปี
1ปี50ปี

การชำระจดจำนอง

หมายเหตุ
การคำนวณเงินงวดคิดจากอัตราดอกเบี้ยที่ท่านระบุ ทั้งนี้ ผลการประเมินจากเครื่องคำนวณสินเชื่อเป็นเพียงการประเมินวงเงินกู้ในเบื้องต้น ส่วนการอนุมัติสินเชื่อสงวนสิทธิ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารที่ท่านติดต่อ

มาใหม่กดตรงนี้


เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

เอกสารยืนยันที่อยู่

สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารยืนยันที่อยู่

สำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารจากหน่วยงานของรัฐที่ระบุที่อยู่ของคุณ

เอกสารยืนยันรายได้

สลิปเงินเดือนปัจจุบัน สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทกรณีเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และใบทะเบียนพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน