เครื่องคำนวณวันครบกำหนดวันคลอด

สวัสดี sawadd สุขภาพดี ตั้งครรภ์ ท้อง วันคลอด วันครบกำหนดคลอด

เครื่องคำนวณวันครบกำหนดคลอดเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการช่วยคำนวณวันที่ที่ลูกของคุณจะลืมตามาดูโลกกว้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วทารกมักจะคลอดอยู่ในช่วงกำหนดคลอดก่อนหรือหลังประมาณ 2 สัปดาห์ และมีเพียง 5-6% ของคุณแม่ตั้งครรภ์เท่านั้นที่ให้กำเนิดลูกรักตรงกับวันครบกำหนดพอดี

เครื่องคำนวณวันครบกำหนดการตั้งครรภ์
วิธีการคำนวณ
📅
📅

มาใหม่กดตรงนี้


การนับอายุครรภ์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ เนื่องจากอายุครรภ์ที่แม่นยำ จะทำให้สามารถวินิจฉัยและตัดสินใจในการเลือกให้การรักษาอย่างเหมาะสมเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ได้ ทางการแพทย์มีเกณฑ์ในการคำนวณอายุครรภ์ เพื่อติดตามพัฒนาการทารกในครรภ์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้การคำนวนการตั้งครรภ์ก็จำเป็นสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการมีบุตร เพื่อจะได้ทราบว่าช่วงไหนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการมีบุตรนั่นเอง ถ้าอยากคำนวณวันกำหนดคลอดเพียงใส่วันที่ และเลือกประเภทของวันได้เลย และขอแสดงความยินดีกับวันสำคัญของคุณแม่ คุณพ่อ ด้วยคะ