พระวันพุธกลางคืน พระปางป่าเลไลยก์ พระประจำคนเกิดวันพุธกลางคืน ชีวิตยิ้มชื่นคืนสุข

พระประจำวันเกิด วันพระ สวดมนต์ สวัสดี sawadd

สวัสดีครับ…อย่างที่รู้ว่าในบรรดา 7 วันของสัปดาห์ วันพุธจะเป็นวันที่มีความพิเศษมากกว่าวันอื่นตามความเชื่อของคนไทย เพราะคนที่เกิดวันนี้จะแบ่งออกเป็นตอนกลางวันและตอนกลางคืน การกราบไหว้บูชาจึงต่างกันตามไปด้วย

คนเกิดวันพุธกลางคืน จะมีพระประจำวันเกิด คือ พระปางป่าเลไลยก์ ช่วยสร้างความเจริญสุข นำมาซึ่งความโชคดีในชีวิตอยู่ตลอด

สารบาญ

ใครที่เกิดวันพุธกลางคืนแล้วมีโอกาสกราบไหว้พระประจำวันเกิดของตนเองอยู่บ่อย ๆ จะส่งผลดีกับชีวิตในทุกด้าน ทำสิ่งใดก็สำเร็จง่ายขึ้น

มาใหม่กดตรงนี้


พระวันจันทร์ | พระวันอังคาร | พระวันพุธกลางวัน | พระวันพุธกลางคืน | พระวันพฤหัสบดี | พระวันศุกร์ | พระวันเสาร์ | พระวันอาทิตย์

พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันพุธกลางคืน

อย่างที่กล่าวไปว่าพระประจำวันเกิดของคนเกิดวันพุธกลางคืน คือ พระปางป่าเลไลยก์ อิริยาบถพระพุทธรูปปางนี้จะทรงประทับบนแท่นศิลา พระบาท 2 ข้างวางลงเหนือดอกบัว พระหัตถ์ด้านซ้ายจะพลิกคว่ำอยู่บริเวณพระขนุ (เข่า) ส่วนพระหัตถ์ด้านขวาจะพลิกหงายฝ่ามือในบริเวณพระขนุเช่นกัน ส่วนใหญ่ช่างมักนิยมสร้างให้มีช้างหมอบแล้วใช้งวงจับกระบอกน้ำด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านจะเป็นลิงถือรวงผึ้ง

พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันพุธกลางคืน สวดมนต์ sawadd
พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันพุธกลางคืน สวดมนต์ sawadd

ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์

ความเป็นมาของพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ เมื่อครั้งสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทับพระองค์อยู่ ณ เมืองโกสัมพี ในเมืองแห่งนี้เนืองแน่นไปด้วยภิกษุจำนวนมากจนเกิดการทะเลาะเบาะแว้ง ขาดความปรองดอง ไร้ความสามัคคี ไม่ได้อยู่ในพุทธโอวาทของพระองค์ ประพฤติตนในแบบที่ต้องการ ส่งผลให้พระพุทธเจ้าทรงตัดสินใจเสด็จจาริกออกไปอยู่ในป่าที่ชื่อ “ปาลิไลยกะ” ตามลำพัง

ในป่าแห่งนี้มีพญาช้างที่ชื่อเดียวกับป่าได้รู้สึกเลื่อมใสศรัทธาในตัวพระพุทธองค์อย่างมาก จึงตัดสินใจมาคอยปรนนิบัติ ดูแล ปกป้อง พิทักษ์รักษาจากอันตรายทั้งปวง สัตว์ร้ายชนิดใดก็เข้ามาย่างกรายไม่ได้เด็ดขาด พระองค์จึงทรงเสด็จประทับภายในป่าได้อย่างเงียบสงบ ต่อมาชื่อป่าแห่งนี้ถูกเปลี่ยนเป็น “รักขิตวัน” วันหนึ่งเมื่อพญาลิงได้เห็นถึงการปรนนิบัติของพญาช้างที่มีต่อพระพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใส เคารพศรัทธา จึงเกิดเป็นจิตอันกุศลที่ตนเองอยากปฏิบัติแบบเดียวกัน

ในเวลาต่อมาเมื่อชาวบ้านเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในเมืองโกสัมพี ก็ไม่พบเจอและยังรู้มาว่าภิกษุจำนวนมากปฏิบัติตนไม่เหมาะสมจึงมีการติเตียนเป็นการใหญ่ และไม่ทำบุญด้วย ภิกษุทั้งหลายจึงรู้สึกผิดและร้องขอให้พระอานนท์ทูลให้พระองค์เสด็จมายังเมืองดังเดิม พญาช้างจึงเดินทางมาส่งด้วยความเศร้าใจและหัวใจวายเสียชีวิตไป แต่ด้วยผลบุญที่ทำไว้จึงกลับชาติเกิดเป็น “ปาลิไลยกะบุตร” ด้วยเหตุการณ์นี้เองประชาชนในเมืองเห็นถึงความเศร้าสลดและไม่พอใจกับสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายทำ จึงตัดสินใจสร้างพระปางป่าเลไลยก์ขึ้นมา

การสวดมนต์ของคนเกิดวันพุธกลางคืน

สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืน ขอแนะนำให้สวดมนต์วันละ 12 จบ (บทสวดมนต์คนเกิดวันพุธกลางคืน) จะยิ่งเสริมความเจริญ เพิ่มพูนสุขให้กับชีวิต มีแต่สิ่งดี ๆ นำพาเข้ามาหาอย่างไม่ขาดสาย ทั้งการเงิน ชีวิต ครอบครัว คู่ครอง บังเกิดแต่ความชื่นมื่น รื่นรมย์หัวใจ

การสวดมนต์ของคนเกิดวันพุธกลางคืน สวดมนต์ sawadd
การสวดมนต์ของคนเกิดวันพุธกลางคืน สวดมนต์ sawadd

นอกเหนือไปจากการสวดมนต์ไหว้พระแล้ว อย่าลืมหมั่นทำความดีกันเยอะ ๆ สร้างบุญ สร้างทานให้กับตนเอง แล้วชีวิตจะยิ่งร่มเย็นเป็นสุข ไม่มีภัยร้ายใด ๆ เข้ามาวนเวียน ทำสิ่งใดสมปรารถนาดังหวัง

อย่าลืม เป็นเพื่อนกับเราบนเฟสบุ๊กกรุ๊ปสวัสดี เพื่อติดตามข่าวสารล่าสุด กิจกรรมถูกใจวัยเก๋า ด้วยนะครับ

เป็นเพื่อนกับเรา

รับข้อมูลล่าสุด และติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจของสวัสดี

Responses