พระวันพุธกลางวัน พระปางอุ้มบาตร พระประจำคนเกิดวันพุธกลางวัน พบเจอแต่ความสุข

พระประจำวันเกิด วันพระ สวดมนต์ สวัสดี sawadd

สวัสดีครับ… ในบรรดาวันทั้ง 7 ของสัปดาห์ วันพุธถือว่ามีความพิเศษมากสุดในเรื่องของการกราบไหว้บูชาพระประจำวันเกิด เพราะจะแบ่งออกระหว่างกลางวันและกลางคืนชัดเจน ส่งผลให้การเคารพบูชาต่างกันด้วย

คนเกิดวันพุธกลางวัน มีพระประจำวันเกิดคือ พระปางอุ้มบาตร เป็นปางที่จะสร้างสิริมงคลดี ๆ กับชีวิตให้กับคนที่เกิดในวันนี้

สารบาญ

อย่างที่รู้กันว่าพระประจำวันเกิดย่อมส่งผลดีกับคนที่เกิดในแต่ละวันหากกราบไหว้บูชาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคนที่เกิดวันพุธกลางวัน เองก็เช่นกัน

มาใหม่กดตรงนี้


พระวันจันทร์ | พระวันอังคาร | พระวันพุธกลางวัน | พระวันพุธกลางคืน | พระวันพฤหัสบดี | พระวันศุกร์ | พระวันเสาร์ | พระวันอาทิตย์

พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันพุธกลางวัน

สำหรับพระประจำวันเกิดของคนเกิดวันพุธกลางวัน คือ พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร อิริยาบถมีความชัดเจนมาก พระพุทธรูปจะเป็นท่ายืน พระหัตถ์ 2 ข้าง ประคองบาตรด้านหน้าอยู่บริเวณสะเอว มือขวาประคองด้านบน มือซ้ายประคองด้านล่าง

พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันพุธกลางวัน สวดมนต์ sawadd
พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันพุธกลางวัน สวดมนต์ sawadd

ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร

ในสมัยพระพุทธกาลหลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และมีการแสดงพระเวสสันดรชาดกเป็นที่เรียบร้อย บรรดากลุ่มพระประยูรญาติทั้งหลายต่างก็ทูลนมัสการกราบลาสู่พระราชสถานของตนเอง ทว่ากลับไม่มีใครที่ทูลเชิญพระองค์ท่านในการนิมนต์เพื่อรับภัตตาหารเช้าเลย สาเหตุมาจากพระประยูรญาติทุกท่านคิดเป็นแบบเดียวกันนั่นคือ พระองค์ท่านน่าจะเสด็จไปเสวยภัตตาหารด้วยพระองค์เอง ณ บริเวณพระราชนิเวศน์

กระทั่งเมื่อถึงรุ่งเช้าพระองค์ได้ทรงทราบจากพระญาณว่าเมื่อครั้งอดีตพระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จมาประทับ ณ พระนครที่พุทธบิดาเป็นผู้ปกครอง เมื่อระบุกันตามพุทธประเพณีมีการเสด็จออกบิณฑบาตเพื่อโปรดให้กับประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธา ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตัดสินใจออกบิณฑบาตเพื่อให้เป็นไปตามพุทธประเพณี นำมาซึ่งความยินดีปรีดาของเหล่าประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ต่างพากันประนมพระหัตถ์เพื่อนมัสการ อีกทั้งยังถือว่าเป็นครั้งแรกที่บรรดาชาวกรุงกบิลพัสดุ์ได้เห็นกับตาของตนเอง เป็นภาพที่พระพุทธองค์ทรงอุ้มบาตรเสด็จพระพุทธลีลาเพื่อโปรดบรรดาประชาสัตว์ทั้งหลาย นำมาซึ่งความโสมนัส ความปีติยินดี จากพระอิริยาบถนี่เองจึงนำมาซึ่งการเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร

การสวดมนต์ของคนเกิดวันพุธกลางวัน

ใครที่เกิดวันพุธกลางวัน แนะนำว่าควรทำการสวดมนต์ 17 จบ (บทสวดมนต์คนเกิดวันพุธกลางวัน) จะช่วยเสริมบารมีให้พบเจอแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต นำมาซึ่งความสุขสวัสดี เจริญในหน้าที่การงาน ลาภยศ คิดหวังสิ่งใด ลงมือทำแล้วก็สำเร็จ ไม่มีอุปสรรคขวางกั้น

การสวดมนต์ของคนเกิดวันพุธกลางวัน สวดมนต์ sawadd
การสวดมนต์ของคนเกิดวันพุธกลางวัน สวดมนต์ sawadd

ไม่ใช่แค่การสวดมนต์ไหว้พระเท่านั้น แต่การคิดดี ทำดี ยังถือเป็นอีกสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรปฏิบัติ ละเว้นจากความชั่วทั้งปวง นอกจากตนเองเป็นสุขแล้ว คนอื่นยังได้รับความสุขเหล่านี้อีกด้วย

อย่าลืม เป็นเพื่อนกับเราบนเฟสบุ๊กกรุ๊ปสวัสดี เพื่อติดตามข่าวสารล่าสุด กิจกรรมถูกใจวัยเก๋า ด้วยนะครับ

เป็นเพื่อนกับเรา

รับข้อมูลล่าสุด และติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจของสวัสดี

Responses