พระวันพฤหัสบดี พระปางสมาธิ หรือ ปางตรัสรู้ พระประจำคนเกิดวันพฤหัสบดี ความสุขีของชีวิต

พระประจำวันเกิด วันพระ สวดมนต์ สวัสดี sawadd

สวัสดีครับ… การบูชาพระประจำวันเกิดของตนเองในแต่ละวัน ไม่ใช่แค่เรื่องของความสุขกายสบายใจเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมชีวิต และสร้างความสุขความเจริญให้กับบุคคลผู้นั้น ทำสิ่งใดก็สมหวังดังปรารถนาได้อย่างไม่น่าเชื่อ

คนเกิดวันพฤหัสบดี มีพระประจำวันเกิด คือ พระปางสมาธิ หรือ พระปางตรัสรู้ นำมาซึ่งสติปัญญาพร้อมสร้างความสุขให้กับชีวิตอยู่เสมอ

สารบาญ

สำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดี การกราบไหว้พระประจำวันเกิดของตนเองจะยิ่งส่งผลให้เกิดบุญบารมี ทำสิ่งใดก็เกิดผลลัพธ์

มาใหม่กดตรงนี้


พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัสบดี

การสร้างพระประจำวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัสบดีคือ พระปางสมาธิ หรือ พระปางตรัสรู้ อิริยาบถของพระพุทธองค์ทรงประทับ (นั่ง) แบบขัดสมาธิ พระหัตถ์ 2 ข้างวางทับซ้อนกันแบบขวาทับซ้ายอยู่ด้านบนของพระเพลา (ตัก) ขณะที่พระชงฆ์ (หน้าแข้ง) ด้านขวาก็ทับอยู่บนด้านซ้าย เป็นอิริยาบถของการนั่งสมาธิแบบที่ชาวพุทธคุ้นเคยกันดีนั่นเอง

พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัสบดี สวดมนต์ sawadd
พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัสบดี สวดมนต์ sawadd

ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางตรัสรู้

ในส่วนของประวัติพระปางสมาธิหรือปางตรัสรู้ ต้องเล่าย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาล หลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีชัยชนะเหนือบรรดาพญามารทุกตน พระองค์ก็ยังคงทรงบำเพ็ญเพียรอย่างต่อเนื่อง สร้างจิตอันบริสุทธิ์ ตั้งมั่นในเรื่องความดี มีความแน่วแน่ สะอาดผ่องใส ปราศจากซึ่งกิเลสใด ๆ ทั้งปวง กระทั่งช่วงปฐมยามทรงบรรลุปุพพนิวาสานุสติญาณ หรือ ความสามารถในการระลึกชาติเมื่อครั้งอดีตได้หลายชาติแบบไม่มีหยุด ขณะที่มัชฉิมยามก็ได้ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ หรือ การหยั่งรู้ในด้านการเวียนว่ายตายเกิดแบบไม่สิ้นสุดของสรรพสัตว์ทั้งปวง พระองค์ทรงทราบดีว่าสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้เมื่อมีเกิดต้องมีดับสูญ แต่ระหว่างนั้นก็ประสบกับความสุข ความทุกข์จากกรรมที่ตนเองทำเอาไว้

ส่วนในช่วงปัจฉิมยามก็ได้ทรงบรรลุอากาสวักขยญาณ หรือ การทำอาสวกิเลสทุกสิ่งให้ดับสูญลงไป ท้ายที่สุดเมื่อทรงบรรลุอนุตรัสมาสัมโพธิญาณ จึงได้ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงรุ่งอโณทัย ณ วันเพ็ญเดือน 6 หรือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาตามที่ทุกคนทราบกันดีนั่นเอง ด้วยท่าทางการบำเพ็ญเพียรนี้จึงเป็นที่มาของปางสมาธิหรือปางตรัสรู้อย่างที่เห็นกัน

การสวดมนต์ของคนเกิดวันพฤหัสบดี

ใครที่เกิดในวันพฤหัสบดี แนะนำว่าให้สวดมนต์วันละ 19 จบ (บทสวดมนต์คนเกิดวันพฤหัสบดี) ผลบุญเหล่านี้จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญของชีวิต ใครที่มีสุข มีเรื่องดีอยู่แล้วก็จะยิ่งดีและประสบผลสำเร็จมากขึ้นไปอีก เกิดความร่มเย็นในครอบครัว หน้าที่การงานก้าวหน้า ทำสิ่งใดก็สมปรารถนาอย่างที่คาดหวัง

การสวดมนต์ของคนเกิดวันพฤหัสบดี สวดมนต์ sawadd
การสวดมนต์ของคนเกิดวันพฤหัสบดี สวดมนต์ sawadd

ทั้งนี้ไม่ใช่แค่การสวดมนต์ไหว้พระเพื่อสิริมงคลของตนเองเท่านั้น แต่ควรหมั่นทำความดี ละเว้นความชั่วทั้งปวง เพื่อให้ชีวิตพัฒนาและส่งผลให้ทำสิ่งใดก็มีแต่เรื่องราวดี ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ

อย่าลืม เป็นเพื่อนกับเราบนเฟสบุ๊กกรุ๊ปสวัสดี เพื่อติดตามข่าวสารล่าสุด กิจกรรมถูกใจวัยเก๋า ด้วยนะครับ

เป็นเพื่อนกับเรา

รับข้อมูลล่าสุด และติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจของสวัสดี

Responses