พระวันศุกร์ พระปางรำพึง พระประจำคนเกิดวันศุกร์ ไร้ความทุกข์ มีแต่สุขตลอดไป

พระประจำวันเกิด วันพระ สวดมนต์ สวัสดี sawadd

สวัสดีครับ… ในฐานะของการเป็นคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา การกราบไหว้พระถือเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างบุญ สร้างกุศล ให้ได้พบเจอแต่เรื่องราวดี ๆ เข้ามาในชีวิต การบูชาพระประจำวันเกิดของตนเองก็เช่นกัน

คนเกิดวันศุกร์ มีพระประจำวันเกิดคือ พระปางรำพึง อันหมายถึงความสวัสดีมีสุข พบเจอแต่เรื่องราวที่ดีของชีวิต ปราศจากมารผจญใด ๆ ไม่ทุกข์กาย ไม่ทุกข์ใจ

สารบาญ

คนที่เกิดวันศุกร์ การกราบไหว้พระประจำวันเกิดของตนเองย่อมนำมาซึ่งโชคลาภ บุญบารมี คิดหวังสิ่งใดมักสมปรารถนา ใช้ชีวิตรื่นรมย์อยู่ดีมีสุข

มาใหม่กดตรงนี้


พระวันจันทร์ | พระวันอังคาร | พระวันพุธกลางวัน | พระวันพุธกลางคืน | พระวันพฤหัสบดี | พระวันศุกร์ | พระวันเสาร์ | พระวันอาทิตย์

พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันศุกร์

สำหรับพระประจำวันเกิดของคนเกิดวันศุกร์ คือ พระปางรำพึง ทรงอิริยาบถยืน พระหัตถ์ 2 ข้าง เป็นข้างขวาทับข้างซ้ายยกขึ้นมาประทับเอาไว้บริเวณพระอุระ (อก) ทรงหลับตาคล้ายกับการรำพึงถึงเรื่องราวบางอย่าง

พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันศุกร์ สวดมนต์ sawadd
พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันศุกร์ สวดมนต์ sawadd

ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปปางรำพึง

เรื่องเล่าที่ต้องย้อนอดีตกลับไปในสมัยพระพุทธกาล หลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่นาน พระองค์ได้ทรงประทับอยู่บริเวณใต้ต้นไทร (อชปาลนโครธ) ในระหว่างนั้นทรงมีการรำพึงถึงการพิจารณาที่ได้ทรงตรัสรู้เอาไว้ว่า ธรรมดังกล่าวมีความยากและละเอียดมากเกินไปกว่ามนุษย์ปุถุชนปกติจะเข้าถึง ภายในพระทัยมีความท้อถอย ไม่อยากสั่งสอนต่อประชาชนพร้อมรำพึงกับพระองค์เองว่าจะมีใครสักคนที่เข้าใจในธรรมที่ทรงตรัสรู้ได้หรือไม่ ความไปถึงท้าวสหัมบดีพรหมจึงมีการเข้ามากราบทูลอาราธนาพร้อมทรงบอกว่าในโลกใบนี้ยังมีบุคคลที่กิเลสเบาบาง พร้อมเข้าใจในเรื่องราวของพระองค์ได้

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสดับดังนั้นจึงเกิดการพิจารณาเห็นชอบกับความดังกล่าว และยังทรงรำพึงถึงธรรมเนียมของตัวพระองค์เองเมื่อครั้งชาติปางก่อนว่าเมื่อใดที่มีการตรัสรู้แล้วต้องสั่งสอนเพื่อโปรดสัตว์โลกให้ได้รับประโยชน์สุข จึงเกิดการน้อมพระทัยในการแสดงธรรมต่อชาวโลกตามคำอาราธนาดังกล่าว อีกทั้งยังทรงตั้งพุทธปณิธานถึงตัวพระองค์เองว่าจะต้องยังคงดำรงต่อจนกว่าจะมีการประกาศพระพุทธศาสนาแผ่ขยายออกไปยังพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ด้วยอิริยาบถการรำพึงดังกล่าวนี้เองจึงนำมาซึ่งการสร้างพระพุทธรูปประจำคนเกิดวันศุกร์อย่างที่เห็นกัน

การสวดมนต์ของคนเกิดวันศุกร์

หากคุณเกิดวันศุกร์ ขอแนะนำให้ทำการสวดมนต์วันละ 21 จบ (บทสวดมนต์คนเกิดวันศุกร์) แล้วชีวิตจะเกิดสิ่งดี ๆ เข้ามาหา เจริญด้วยสุขสวัสดี ลาภยศ คิดสิ่งใด เมื่อทำออกมาแล้วก็สมปรารถนา ชีวิตเจริญก้าวหน้า อันตรายใด ๆ ไม่ย่างกรายให้ต้องทุกข์ร้อนใจ

การสวดมนต์ของคนเกิดวันศุกร์ สวดมนต์ sawadd
การสวดมนต์ของคนเกิดวันศุกร์ สวดมนต์ sawadd

นอกจากการสวดมนต์ไหว้พระแล้ว ต้องไม่ลืมที่จะหมั่นทำความดี ละเว้นจากความชั่วทั้งปวง ให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โลกที่กำลังยากลำบาก นั่นคือทานอันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใด ในช่วงเวลาที่กำลังทุกข์ร้อนแบบนี้

อย่าลืม เป็นเพื่อนกับเราบนเฟสบุ๊กกรุ๊ปสวัสดี เพื่อติดตามข่าวสารล่าสุด กิจกรรมถูกใจวัยเก๋า ด้วยนะครับ

เป็นเพื่อนกับเรา

รับข้อมูลล่าสุด และติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจของสวัสดี

Responses