50 เยี่ยมเว็บสวัสดี 3 วันต่อเนื่อง แล้วจึงได้1 คนจากลิ้งค์referral แล้วจึงได้คนติดตาม Follower เพิ่มอีก 3 คน ปลดล็อก 2 โล่ห์รางวัล

4 Requirements

 • เยี่ยมเว็บสวัสดี 3 วันต่อเนื่อง
  (0/3)
 • ได้ 1 คน จากลิ้งค์แนะนำ Referral ของคุณ
  (0/1)
 • ได้ ผู้ติดตาม 3 คน
  (0/3)
 • ปลดล็อก 2 โล่ห์รางวัล
  (0/2)