เครียด เราเครียดกันขนาดไหน? เลเวลเท่าไร? แล้ว มีค่าวัดความเครียดละเอียดขนาดนั้นไหม? ใครบอกได้บ้าง? ว่าฉันกำลังเครียด อยู่ระดับ 10 หรือมากกว่านั้น

เครียด เราเครียดกันขนาดไหน? เลเวลเท่าไร? แล้ว มีค่าวัด…