11 ในฟอรัม ให้ดาวหัวข้อ + ตอบ ฟอรัม 2 หัวข้อ

ดาว จะอยู่ข้างในฟอรัม Discussion แล้วถึงจะเจอ ดาว ใกล้ ๆ ปุ่มตอบ

2 Requirements

  • ให้ดาวหัวข้อ ในฟอรัม (ฟอรัม > เลือกฟอรัม > Discussion(หัวข้อ) > มีปุ่มดาว อยู่ขวามือ)
    (0/1)
  • Reply 2 ครั้ง กดปุ่มลูกศรชี้ซ้ายสีขาวตรงหัวข้อในฟอรัมและเขียนตอบ
    (0/2)