2 ติดตาม (Follow) 1 คน + กด Like บนไทม์ไลน์ 1 ครั้ง

กดรูปเพื่อน จะมี ปุ่ม Follow

100%

2 Requirements

  • หาคน ติดตาม (Follow) 1 คน
    (0/1)
  • กดไลค์ บนไทม์ไลน์ 1 ครั้ง
    (0/1)